Dyrene er fortsatt på museet

I sommersesongen beiter det forskjellige typer husdyr på museets gamle løkkeområde.

I sommersesongen beiter det forskjellige typer husdyr på museets gamle løkkeområde.
Når alle dyrene er på plass vil du finne du telemarkskyr, dølahest, spælsau og dølasau med lam, geiter med killinger, gammeltypiske griser, høner og kaniner.

 

Dyrene må ikke fores med annet enn gress og blader.

hest   griser

geiter   ku

Dyrene er under oppsyn av museets personale, vaktselskap og beboerne på museet hele døgnet.

Kontakttelefon: 91 72 12 07 / 41 51 42 91