Evju & Evju,utstillingen er stengt

A
MALERI OG FIKSJON
Utstillingen viser arbeider av billedkunstnerene Tor Einar Evju fra Lyngdal og sønnen
Kristian som bor i London
Tanker om steder man drømmer om, historier man vil endre, liv man ville leve – det som ikke fantes, men som
ligner så mye på det som er. Øyeblikkene man fanger i et maleri, en tegning, som ikke hører til virkeligheten,
men som allikevel er satt sammen av alt det en har opplevd og sett. I et maleri kan man være en annen enn den
man er, men også noe annet – et tre, en fugl, en historisk person eller et landskap. Et maleri er en nøkkel til
historier, ikke en historie i seg selv, og slik er beskueren fri til å drømme – til å være herre over det en ser, men
også hengitt, dagdrømmende.
I det fiktive (eventyrene) finnes en lengsel etter en annen tid og et annet sted – etter kraften til å endre det som
er eller var, men det er også å speile virkeligheten uten å hevde å representere sannhet eller fakta. Fiksjonen står
fri til å etterforske temaer og tanker som kan være vanskelige eller umulige å forstå eller diskutere innenfor
vanligere, mer faktuelle rammer.
Slik er maleriet også en teaterscene. En scene som er gjort klar – men uten å være bundet til et manus. For
maleriet representerer kun et frosset, imaginært øyeblikk som er satt fri fra tid, ord, og sannhet, men som
allikevel omfavner alt dette igjennom tilskuerens øyne. Maleriet er en illusjon. Det er kun overflate. Det finnes
ikke annet enn malingstrøk innenfor rammene, men allikevel ser og opplever vi verdener, fantasier, drømmer og
følelser.