«I forspora til kunstmåleren Jacob Glørsen» Foredrag av Narve Lid-19/11 kl 19.00