kom å se flishøvling og legging av flistak på Kulturminnedagen