Samlingene

Glitre Gård

I 1927 ble Glitre gård med omliggende løkker innkjøp til museumsområde og museet flyttet hit i 1929. Gamle Glitre gård var museets hovedbygning frem til den nye ildfaste samlingsbygningen sto ferdig i 1980. Ærverdige gamle Glitre gård, som bl.a var bolig for
øverførster Tillisch på 1800-tallet, er i dag møbelert med interiør fra barokk til jugenstil.

Kongsberggata

Friluftsmuseet består av 33 antikvariske bygninger fra bergstaden og bygdene rundt.
Kongsberggata er ei rekonstruert bygate med bygninger som er flyttet fra de gamle bydelene i Kongsberg. I gata finnes det bl.a. krambu, skolestue, bergmannstuer, våpenarbeiderbolig og klokkergård.

Tårnlåven

Tårnlåven fra Haukelidløkka på Gamlegrendåsen er den eneste bevarte i sitt slag i Norge. Den er et viktig kulturminne fra den gang løkkebruk var vanlig i bergstaden.

Tunene

Museet har fire tun med bygninger fra bygdene i Sandsvær, Flesberg, Rollag og Nore og Uvdal.

Flesbergtunet

Tangenstua fra Flesberg husmannsplass under Søre Vangestad
Tangeburet fra Flesberg
Husmannslåve fra Botnan i Lyngdal
Husmannsfjøs fra Straumen i Nore
Kværnhus fra Dåset i Flesberg
Smie fra Høimyr i Flesberg
Kjellerbuloft fra Rinnom i Flesberg
Linbu fra Høimyr
Beinbu fra Svene kirke

 
 
 
bygd ca. 1730
bygd ca. 1750
bygd ca. 1750
bygd ca. 1750
bygd på slutten av 1700-tallet
bygd ca. 1850
bygd ca. 1670
bygd ca. 1700
bygd ca. 1800

Bygninger fra Rollag

Tveitenfjøset fra Veggli
Sørhovstua fra Rollag
Ulrikhovstua fra Rollag
Kornmagasin / Linbu fra Stormoen i Rollag

 

bygd ca. 1750
bygd ca. 1740
bygd ca. 1739
bygd ca. 1700

Bygninger fra Nore og Uvdal

Kårstua fra Søre-Eie i Nore
Kjone/korntørke/badstue fra Straumen i Nore
Tingstue fra Røysland i Uvdal

 

bygd i 1802
bygd ca. 1780
bygd i 1740

Bygninger fra Sandsvær

Grisehus fra Bakken gård i Sunnegrenda
Bryggerhus og vognskjul fra gården Mørk i Øvre Sandsvær
Stabbur fra gården Evju i Nedre Sandsvær

 

bygd rett før 1900
bygd på 1800-tallet

bygd på 1800-tallet