Middelaldertur til Numedal mandag 22.juli 2019

]MIDDELALDERTUR GJENNOM NUMEDAL 

Lågdalsmuseets middelaldertur gjennom Numedal gir en unik mulighet til å bli kjent med noen av dalførets flotteste tømmebygninger fra århundrene før svartedauden. Iløpet av  bussturen besøker vi dalførets  middelaldergårdene Nordre Vangestad i Flesberg, Alfstad i Rollag, Søre og Mellom Kravik i Nore og stavkirkene i Flesberg, Rollag og Nore. Det blir også gitt informasjon om dalførets kulturhistoie undervegs, og fortalt en rekke historier og sagn. Pris kr 1250,- inkludert inngang til stavkirkene og servering av spekemat, rømmegrøt og lefse på Sevletunet i Nore. Påmelding til gc.andersen@buskerudmuseet.no eller på telefon 32 73 34 68 innen 17.juli 2019. Det er Gry Charlotte Ljøterud Andersen som er turleder. På Kravik vil  hun presentere nye teorier om gårdens rolle for kongemakta under kong Håkon 5. på begynnelsen av 1300-tallet. Dette mener hun blant annet må sees i sammenheng med den store jernproduksjonen i dalføret. Hun mener også at St.Lavrans – kulten  stod sterkt i dalen som følge av jernutvinningen.

For mer info om Middelalderuka i Numedal 2019 se www.visitmiddelalderdalen.no