Optikkavdelingen

IMG_5031
.

OPTIKKENS HISTORIE I NORGE
Lågdalsmuseet på Kongsberg har landets eneste samling av optikk. Samlingen består av gamle briller, kikkerter, luper, synsprøveutstyr, verkstedutstyr, optiske instrumenter, vitenskapelige instrumenter og mye annet. Museet har verksteder for brilleglassproduksjon, innsliping av brilleglass og produksjon av kontaktlinser.
Lågdalsmuseet har en entusiastisk gruppe optikkinteresserte på Kongsberg, «Gammeloptikkens venner». I samarbeid med museets ansatte arbeider gruppen med utvikling og vedlikehold av samlingen og historien rundt de enkelte objektene. Gruppen samles jevnlig i vinterhalvåret, og legger ned et betydelig antall dugnadstimer.
Optikkens utvikling i Norge går hånd i hånd med forskning, naturvitenskap og medisin der forskjellig optisk utstyr har vært i bruk. Briller, kikkerter, mikroskoper,
landmålingsinstrumenter og skipsnavigasjonsinstrumenter er noe mange har erfaring med, og har brukt privat eller i jobb.

Optikksamlingen består bl.a. av linseslipeverksted, C. F. Johannesens optiske forretning fra Oslo, brillesamlingen etter Anders Spiten og det gamle brillesliperverkstedet fra Aspit optikk