Invitasjon til til å lage pepperkakebergstaden sammen med Lågdalsmuseet og Norsk Bergverksmuseum

Finn flere opplysninger her

PEPPERKAKEINVITASJON (003)