Skoler og barnehager

Oppleggene er tilpasset gjeldende læreplan og varer fra 1 til 2 skoletimer. Prisen er i hovedsak kr. 10,- for elever i grunnskolen og kr. 15,- for elever i videregående skole. Se det enkelte tilbud for nøyaktige opplysninger om pris. Skolene må selv organisere og betale transport til de ulike avdelingene.

I tillegg til de faste skoleoppleggene kan man også få generelle omvisninger som kan omfatte de fleste av museenes samlinger. Ved forespørsel kan vi også være behjelpelige med å skreddersy opplegg ut fra spesielle ønsker. Ta i så fall kontakt i god tid på forhånd.

Det tilbys omvisninger for skoleklasser på Lågdalsmuseet hele året.

Pedagogiske opplegg

Lokalhistorie

5-åringer og 1. trinn
Barna blir tatt med til Tangenplassen. Der får de høre om hvordan barn hadde det på en gård i gamle dager. Barna kan også få hoppe i høyet i Tangenlåven. Avslutningsvis kan de få være med på å mate dyrene som er på Lågdalsmuseet. Fra midten av mai til slutten av september er det geiter, killinger, sauer, lam, telemarkskyr, hest, griser, høner og kaniner på museumsområdet.

Pris: Kr. 10,- pr. barn
Tidsrom: 1. mai – 1. oktober
Kontaktperson: Ole Jacob Cranner, tlf. 32 73 34 68

Jul i gamle dager

2. trinn
Elevene får oppleve hvordan julen ble feiret i ei gammel bondestue i Numedal på 1700-tallet og i et staselig byhus i Kongsberg rundt 1900. Vi vil også besøke den gamle krambua. De viktigste temaene i løpet av omvisningen er juleforberedelsene, primstaven, julemat og juledrikke, julebadet, julegaver, overtro knyttet til julen, julenissen og juletreet. Elevene får smake på lefse i bondestua og gammeldags drops i krambua.

Pris: Kr. 100,- pr. klasse + kr. 10,- pr. elev
Tidsrom: Desember
Kontaktperson: Gry Charlotte Lj. Andersen, tlf. 32 73 34 68

Arkitektur og Stilhistorie

8. trinn
Byggeskikk/stilhistorie fra 1700- til 1900-tallet.
Utgangspunktet er Sørhovstua fra Rollag, gamle Glitre gård og husene i Kongsberggata. Temaet er stilhistoriske interiør og bygningsdetaljer. Sørhovstua har et bondeinteriør i barokk og rokokkostil med rosemaling. Glitre er innredet med interiør fra rennesansen fram til jugendstilen. Stilartene presenteres kronologisk. Elevene får tegneoppgaver i tilknytning til museumsbesøket.

Pris kr. 10, pr. elev
Tidsrom: 1. mai – 1. oktober
Kontaktperson: Gry Charlotte Lj. Andersen, tlf. 32 73 34 68