Sommerkvelder 12. og 19. juli 2017 , se programmet her