Street-art ved kunstner Kenneth Stordalen får du se 8.september